Projekt “Panonika”

NAZIV POZIVA: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima, strojarstvo, elektrotehnika I računalstvo, poljoprivreda I zdravstvo

NAZIV PROJEKTA:

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 49.345.376,16z HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA: 49.345.376,16 HRK (100%)

OPERATIVNI PROGRAM: Učinkoviti ljudski potencijali

FOND: Europski socijalni fond

CILJ PROJEKTA:
Uspostava organizacijskih, programskih i kadrovskih uvjeta funkcioniranja RCK Panonika koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u poljoprivrednom (pod)sektoru.

NAZIV PROJEKTA:
Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika

PRIJAVITELJ:
Poljoprivredno-prehrambena škola – Požega

PARTNERI:

  • Požeško – slavonska županija,
  • Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača
  • Veleučilište u Požegi,
  • Kutjevo d.d.,
  • Prirodoslovna škola Karlovac,
  • Ekonomska škola Požega
  • Udruga učeničkih domova Republike Hrvatske

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projektom osnivanja RCK Panonika stvaraju se neophodni programski i kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi. Programski uvjeti se stvaraju modernizacijom postojećih obrazovnih programa i stvaranjem novog standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Kadrovski uvjeti osiguravaju se organiziranjem specijaliziranih edukacija i studijskih putovanja namijenjenih nastavnom osoblju.

TRAJANJE:
Od 29. prosinca 2019. do 29. prosinca 2023.

AKTIVNOSTI PROVEDENE U 2021. GODINI

Početna konferencija projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti – Panonika“   održana je  29. ožujka 2021. godine  u Poljoprivredno‐prehrambenoj školi Požega pri čemu je naglašeno kako će biti nabavljena suvremena oprema za unapređenje nastavno – obrazovnih programa u vrijednosti 17 milijuna kuna za praktikume kao što su Mikrobiološki laboratorij, Praktikum za preradu voća, povrća i ljekovitog bilja, Procesno tehnološki praktikum, Kuharski praktikum, Analitički laboratorij, Vinski praktikum, Oprema za hidroponski uzgoj i druga oprema.

Za potrebe provođenja elementa projekta Razvoj i unapređenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u  sredinom lipnja 2021. godine formirana je ekspertna radna skupina u čijem radu sudjeluje ispred Prirodoslovne škole profesorica Svjetlana Rogoz-Klasan, dipl. inž. poljoprivrede. Važno je istaknuti kako ekspertna radna skupina ima sve stručne te metodološke kapacitete za provođenje detaljne analize postojećih te postavljanja istraživanja metodologije i opsega istraživanja traženih kompetencija, kreiranje prijedlogastandarda zanimanja, analize postojećih ishoda učenja te kreiranja prijedloga standarda kvalifikacija u sektoru poljoprivrede, izradu smjernica vanjskim suradnicima za razvoj i modernizaciju programa obrazovanja i pripadajućih obrazovnih sadržaja.

Na inicijativu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za regionalne centre kompetentnosti iz sektora poljoprivrede 26.11.2021. održana je radionica Izrade standarda kvalifikacija i modularnih strukovnih kurikuluma. Navedena radionica prva je u nizu aktivnosti kojom ASOO daje podršku regionalnim centrima kompetentnosti u kreiranju novih standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma budući da je reforma srednjoškolskog obrazovanja nužna kako bi škole zadržale postojeći broj učenika i kako bi pratile suvremene tehnološke i pedagoške tekovine u sektoru.

Prirodoslovna škola Karlovac je u međuvremenu s tvrtkom Arhitektura Vinski d.o.o. za projektiranje i dizajn sklopila Ugovor o izradi glavnog projekta za uspostavu školskog plastenika. Nakon izrade glavnog projekta 09.11.2021. potpisan je Ugovor o izvođenju pripremnih radova vezanih uz izgradnju i postavljanje plastenika za hidroponski uzgoj bilja s tvrtkom “KOLOS” d.o.o. dana 09.11.2021.

U sklopu pripremnih radova geodetske radove na iskolčenju građevine plastenika i iskolčenju plinovoda obavljati će tvrtka Radijan d.o.o Istovremeno, uslugu stručnoga nadzora nad izvođenjem pripremnih radova izgradnje i postavljanja plastenika za hidroponski uzgoj bilja obavljati će tvrtka Arhitektura Vinski d. o. o. za projektiranje i dizajn, odnosno glavni nadzorni inženjer Matija Vinski, dipl. ing. arh.

1panonika_(1)

panonika_za_stranicu_skole.

Skip to content