Pravilnici

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjeraPravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o normi rada nastavnika

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o napredovanju nastavnika i dopune te izmjene

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstva

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku – e-Matici

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

Pravilnik  o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole 

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama 

Skip to content