Za profesore

Ovdje možete posjetiti web stranice namjenjene profesorima i onima koji žele proširiti svoje znanje:

Kako poučavati online daje 47 ideja kojima se nastavnici mogu koristiti da bi se povezali s drugim učiteljima, roditeljima i učenicima

CARN-etov portal za škole – Korisne informacije za nastavnike, učenike, roditelje i škole i polazišno mjesto do drugih online i klasičnih izvora informacija. Omogućuje izmjenu savjeta i kontakata, prezentiranje autorskih radova, a kao svojevrsna oglasna ploča pomaže da se dođe do traženih materijala, informacija o seminarima, natjecanjima… Omogućuje upoznavanje s informacijsko komunikacijskim tehnologijama i CARNetovim uslugama preko kojih ih se može koristiti, kako u obrazovnom procesima – učenju i podučavanju, tako i svakodnevnom životu.

Nacionalni portal za učenje na daljinu “Nikola Tesla”

Instructify –  Mnoštvo inovativnih ideja za rad u nastavi

Xplora – Europski portal za edukaciju iz znanosti, namijenjen nastavnicima, učenicima, znanstvenicima

Mali korak – Centar za promicanje i unapređenje kulture mira i nenasilja, ljudskih prava i demokratičnog građanskog djelovanja. Aktivnosti, edukacija, projekti

Umjetnost

Popis muzeja u Hrvatskoj s poveznicama

Hrvatski filmski ljetopis – arhiva u PDF formatu

Prirodoslovna područja

E-škola – Što je to e-škola i upute za uključivanje u e-škole prirodoslovnih područja (fizika, kemija, biologija, astronomija, geografija).

Geografija – Edukativni internet projekt Hrvatskog geografskog društva. Izabrane, stručno vrednovane i ažurirane informacije i građa o geografskim temama. Članci, projekti, linkovi, mogućnost on – line pitanja.

The Geography Site – Izvori za nastavnike i studente: zemljopisna građa, metodičke pripreme za nastavne jedinice iz zemljopisa, linkovi

Matematika – Korisni izvori u nastavi matematike učiteljima i nastavnicima u osnovnoj i srednjoj školi, časopisi, arhivi, natjecanja, zbirke zadataka, izravni upiti, pretraživači

Hrvatsko matematičko društvo – Nastavna sekcija na portalu Hrvatskog matematičkog društva, brine o unapređivanju razine nastave matematike na svim razinama. Raspored predavanja za stručno usavršavanje, odbori, godišnji ispiti znanja

Portal nastave fizike – Stranice Hrvatskog fizikalnog društva, namijenjene svima zainteresiranima za razvoj nastave fizike, od osnovnih škola do fakulteta. Sadrži obavijesti o seminarima i predavanjima, ideje za neke nove ali i neke stare pokuse, nastavne materijale raznih vrsta, obavijesti o izvannastavnim aktivnostima i natjecanjima…

Informatika i informatičko obrazovanje

CARNet – Službene stranice Hrvatske akademske i istraživačke mreže. Informacije o korisnicima, uslugama, projektima, ustanovama članicama

CARNet Edupoint – Programi informatičkog obrazovanja

HDPIO – Stranice Hrvatskog društva za promicanje informatičkog obrazovanja

Web server hrvatskih škola – Stranice namijenjene nastavnicima koji koriste računala, a naročito nastavnicima informatike i voditeljima informatičkih učionica. Omogućuje razmjenu informacija, kompjutorskih programa i dokumentacije

ECDL –  Za sve one koji polažu za Europsku računalnu diplomu

Jezici i književnost

Hrvatski rječnik i povijest hrvatskoga jezika – Hrvatski jezični portal (HJP) rezultat je zajedničkog projekta Novog Libera i Srca. Organiziran je oko rječničke baze Novog Libera. Većini riječi u bazi pridodani su izvedeni oblici, tj. gramatička razrada.

Knjižna izdanja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje sadrži pravopis, gramatiku, jezične savjetnike, pomoć u nastavi i još mnogo toga.

Hrvatska Jezična Mrežna Riznica Korpus – Stranica Instituta za hrvatski jezik i lingvistiku na engleskom jeziku

Knjigomat – Virtualni časopis za književnost

Lesson Plans 4 Teachers – Pomoć u pripremanju nastavnih jedinica iz svih nastavnih područja

UsingEnglish.com – Learning English (ESL) Online – Materijali za učenje engleskog jezika, namijenjeno učenicima i nastavnicima

Državna matura

NCVVO – Službene stranice NCVVO-a sa svim informacijama i dokumentima vezanim uz državnu maturu

Državna matura – Informacije o državnoj maturi prilagođene učenicima

Hrvatski na maturi

Skip to content