Opći akti i dokumenti

Statut Prirodoslovne škole Karlovac

Odluka o kućnom redu

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Prirodoslovne skole Karlovac

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj školi Karlovac

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Etički kodeks

Poslovnik o radu školskih sportskih društava

Politika zaštite privatnosti

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Priručnik za samovrednovanje

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Skip to content