Prirodoslovna škola Karlovac

Djelatnici Prirodoslovne škole Karlovac

PREDMETNI NASTAVNICI

Petar Anić

Petra Beljan

Anita Bernardić

Ida Brinc

Marija Franić

Maja Goldašić

Antonija Halar

Sandra Humić

Diana Jurčević

Katarina Juričić

Anamaria Kasunić

Ivona Katić Stipetić

Nevio Kok

Boris Pogačić

Iva Kučinić Radošević

Ana Livojević

Mladen Lukić

Maja Macut

Maja Madjarić

Duška Mandić Šaula

Zoran Maričević

Monika Maričić

Vesna Marjanović

Tea Salinger

Sandra Mušnjak

Sanja Popovački

Sunčica Povrženić

Svjetlana Rogoz-Klasan

Franjo Slaćanin

Ivan Stipetić

Milenko Stojak

Almir Šabić

Ana Šantek Magdić

Ivana Žunac

Petra Miletić

Kristina Suša

Tea Paulić

Monika Grgić

RAVNATELJ

Nenad Klasan

TAJNIŠTVO I RAČUNOVODSTVO

Bartolac Ana, tajnica

Polović Irena, voditeljica računovodstva

STRUČNI SURADNICI

Karolina Hosu, školska knjižničarka

Tihana Kapusović, pedagoginja (na zamjeni)

SURADNICI U NASTAVI

Ana Mikšić

UČENIČKA REFERADA

Sonja Kovačević, administrator

 

TEHNIČKA SLUŽBA

Dražen Brković, domar-ložač

Mirsada Žgela, čistačica

Barbara Moguš, čistačica

Ljiljana Puškarić, čistačica

Skip to content