Projekt “Moto”

O PROJEKTU

Vrijednost projekta iznosi 165.354,00 eura od čega su 140.550,00 (85%)sredstva Europske unije, 5.500,00 eura osigurala je Karlovačka županija, a preostali dio od 19.304,00 eura Prirodoslovna škola Karlovac. 30 % od ukupnih sredstava utrošiti će se na uređenje edukativne mini-sirane u prostorijama Prirodoslovne škole Karlovac, dok će se ostatkom sredstava kroz jednogodišnje aktivnosti ostvariti opći i specifični ciljevi projekta.

OPĆI CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta je osnažiti kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih te modernizirati postojeće programe sa svrhom unaprijeđenja vještina, kompetencija i konkurentnosti odraslih na tržištu rada. Projektne aktivnosti pokriti će Karlovačku, Šibensko-kninsku i Zagrebačku županiju te će u najvećoj mjeri biti usredotočene na populaciju ruralnih područja.

Niska razina obrazovanja, nezaposlenost, ruralna izolacija i smanjene životne prilike vode ka marginalizaciji velikog broja osoba te njihovom isključenju iz društva i aktivnog građanstva. Novi oblici nepismenosti u obliku ne postojanja pristupa i korištenja ICT tehnologija u profesionalnom i svakodnevnom životu pojačavaju negativnost situacije.

Obrazovanje odraslih ima ključnu ulogu u borbi protiv socijalne isključenosti. Razvoj vještina populacije odraslih osoba povećat će ne samo tehničke ili vještine povezane sa zaposlenjem nego i ključne životne vještine, vještine traženja posla te će motivirati odrasle da postanu proaktivni na tržištu rada.

Obrazovanje odraslih ne samo da pomaže u stvaranju efikasnijih radnika te bolje informiranih i aktivnijih građana već unapređuje cijelokupnu kvalitetu življenja.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je uspostaviti suradnju između ustanova za obrazovanje odraslih i lokalnih partnera kroz implementaciju moderniziranog Programa za zanimanje mljekar-sirar te obučiti 70 odraslih članova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za navedeno zanimanje.

Ustanove za obrazovanje odraslih koje su partneri na projektu razmjenjivati će iskustva i izgraditi suradnju sa lokalnom zajednicom. Mljekarska proizvodnja ima važnu ulogu u hrvatskoj poljoprivredi. Ona ostvaruje oko 25 % od ukupnih prihoda, najveći je podsektor, a 95 % mliječnih krava drži se na obiteljskim farmama.

U projektnim regijama postoje mnogobrojne sirane, međutim svega je nekoliko registriranih proizvođača. Provedbom kratkog treninga za osobe sa završenom osnovnom školom, a koje imaju iskustvo u mljekarskoj proizvodnji, oni će steći vještine i kompetencije za kvalitetno pružanje usluga i stijecanje certifikata.

Zanimanje mljekar-sirar temelji se kako na tradiciji tako i na modernoj tehnologiji, a jednako je prikladno za muškarce i žene. Proizvodnjom sira na farmama posvećuje se posebna pažnja zaštiti okoliša, a kvaliteta proizvoda direktno ovisi o kvaliteti mlijeka. Proizvodnja sira na farmama je prihvatljiva za okoliš te pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  • Moderniziran postojeći trening za zanimanje mljekar-sirar
  • Tri ustanove za obrazovanje odraslih verificirale modernizirani program
  • 70 odraslih osoba (30 muškaraca i 40 žena) certificirano za zanimanje mljekar-sirar
  • Unaprijeđeni kapaciteti ustanova za obrazovanje odraslih
  • Uspostavljena mreža institucija za obrazovanje odraslih i lokalne zajednice
Skills

Posted on

10. studenoga 2022.

Skip to content