Projekt ” Green jobs for green food”

Svrha provedbe projekta „Green Jobs for Green Food“ jest modernizacija postojećih školskih kurikuluma u strukovnim školama. Ukupna vrijednost projekta iznosi 158.522,10 eura, a datum početka i izvršenja projekta je od 21.09.2012. do 21.09.2013. godine. Nositelj projekta je Prirodoslovna škola Karlovac, a partnere na projektu čine Gospodarska Škola iz Čakovca te S.Š. Matije Antuna Reljkovića iz Slavnoskoga Broda.

OPĆI CILJ PROJEKTA:

l  Ojačati kapacitete institucija za obrazovanje odraslih.

l  Stvoriti bazu za održivi razvoj poljoprivredne proizvodnje

SPECIFIČNI CILJEVI: 

l  Stvaranje regionalne mreže strukovnih škola u Hrvatskoj u sektoru poljoprivrede.

l  Umrežavanje tri najbolje škole u sektoru poljoprivrede – veterine – prehrane u Hrvatskoj s obzirom na broj projekata i ostvarenih sredstava iz EU Fondova, cca. 5 milijuna eura.

Uspješnim provođenjem projekata financiranih iz fondova Europske Unije MOTO i AGRONET Prirodoslovna škola Karlovac uočila je da poljoprivrednici imaju vrlo visoke troškove zbog korištenja standardnih oblika energije te su zbog toga nekonkurentni, stagniraju ili propadaju. Upravo naš novi projekt „Green Jobs for Green Food“ pokušava riješiti taj problem. Adekvatnom izobrazbom kako koristiti RES/RUE tehnologiju za proizvodnju zdrave hrane i sve prisutnijim naglašavanjem za briga o okolišu taj problem skupe energije bi se trebao rješiti.

RES je sinonim za obnovljive izvore energije (Renewable Energy Sources) – to je energija dobivena iz prirodnih procesa koji se konstantno obnavljaju. U svojim različitim oblicima, dobiva se direktno iz sunca ili iz topline stvarane duboko u Zemlji. To još uključuje električnu struju i toplinu dobivenu iz izvora poput sunčeve svjetlosti, vjetra, oceana, hidroenergije, biomase i geotermalne energije te biogoriva i hidrogena dobivenog iz obnovljivih izvora.

RUE je sinonim za racionalno korištenje energije (Rational Use of Energy) – racionalno korištenje energije može se postići racionalnim uređenjem vrta (velik potrošač vode), sadnjom biljaka karakterističnim za lokalnu sredinu i grupiranjem onih kojima treba više vode.

Korištenjem sezonskog povrća i voća uzgojenog u lokalnoj sredini značajno se smanjuju ukupni troškovi transporta, a upotrebom pesticida uništavaju se mikroorganizmi koji ugljik zadržavaju u tlu.

BITNE AKTIVNOSTI  koje će se provoditi na projektu uključuju: nabavu RES/RUE tehnologije, pri čemu će svaka škola dobiti ono što joj je potrebno. Svaka škola će opremiti učionicu najmodernijom ICT tehnologijom čime će se ostvariti bolja kvaliteta učenja. Održati će se kružno studijsko putovanje za učenike i učitelje u koje su uključene sve tri škole partneri te studijsko putovanje u Sloveniju i Austriju u sklopu kojeg bi se razgledali načini korištenja obnovljivih izvora energije. Sve aktivnosti bi vodile ka promjeni kurikuluma praktične nastave i uvođenje novih oblika poučavanja.

Skip to content