Agroturistički tehničar

Agroturistički tehničar se bavi ekološkom proizvodnjom, pripremom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ponudom hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva.

Opis zanimanja

Agroturistički tehničar se bavi ekološkom proizvodnjom, pripremom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ponudom hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva. Može pružati i druge turističke usluge.

Potrebno obrazovanje
Opis poslova
Znanja i vještine
Uvjeti rada
Srodna zanimanja
Mogućnosti zapošljavanja

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­agroturističkog tehničara potrebno je imati završenu osnovnu školu.

Za obavljanje poslova agroturističkog tehničara potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Agroturistički tehničar radi na poljoprivrednim, turističkim i ugostiteljskim poslovima vlastitog gospodarstva (bavi se seoskim turizmom). Brine o ekološkom pristupu u uzgoju povrća, voća i stoke. Organizira i vodi brigu o proizvodnji kvalitetne hrane (povrća, mesa, mlijeka ili ribe).

Agroturistički tehničar planira, procjenjuje i promovira usluge i sadržaje koje pruža korisnicima. Također, osmišljava prezentacije nacionalnih običaja, kulturne i povijesne baštine pojedinog dijela zemlje. Planira i vrši nabavu robe te je zadužen za čuvanje živežnih namirnica. Sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane, vodi brigu o ekonomičnosti rada i estetskom izgledu prostora. Rad uključuje povezivanje i dopunjavanje te suradnju sa sličnim gospodarstvima. Agroturistički tehničar surađuje s turističkim zajednicama i ugostiteljskim radnicima te se kontinuirano stručno usavršava.

Agroturistički tehničar mora imati znanja o ekološkoj proizvodnji povrća, voća, vinove loze i drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Za rad su mu potrebna osnovna znanja o općim karakteristikama domaćih životinja, načinu njihove reprodukcije, pravilnog hranjenja i njegom životinja te procesima proizvodnje mesa, mlijeka i jaja. Agroturistički tehničari bi trebali imati dobro razvijene vještine hortikulturnog uređenja gospodarstva, uređenje okućnice ukrasnim drvećem, grmljem, cvijećem i travnjacima – od formiranja i sadnje do njege i održavanja. Također, poželjna su znanja i vještine u pripremanju i posluživanju hrane njegujući pritom tradicionalnu kuhinju i običaje.

Agroturistički tehničar treba znati osmisliti sadržaj i ponude, te prezentacije i promidžbu vlastitih usluga. Treba poznavati povijest i tradicije hrvatskog sela, narodne nošnje, rukotvorine, narodne običaje i pjesme. Agroturistički tehničar treba biti komunikativan, kreativan i snalažljiv, npr. ou rganizaciji različitih načina rekreacije i organiziranja slobodnog vremena u prirodi i na selu.

Agroturistički tehničar može raditi i na otvorenom i u zatvorenom prostoru.  Pri radu na otvorenom prostoru izložen je različitim vremenskim prilikama. Posao obavlja u različitim položajima (u hodu, saginje ili penje se). Pri radu koristi različite alate, strojeve i uređaje, stoga je važno pridržavati se mjera sigurnosti i zaštite pri radu. Agroturistički tehničar se mora pridržavati propisanih pravila, koja su regulirana postojećim zakonima i pravilnicima, i prilagođavati se postojećoj situaciji u poljoprivredi, turizmu i ugostiteljstvu.

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela i utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Poljoprivredni tehničar

Agroturistički tehničar se može zaposliti na manjim turističkim i/ili ugostiteljskim objektima koji imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo te bave se proizvodnjom hrane. Također mogu raditi u poduzećima koja se bave raznim vidovima seoskog, ekološkog ili rekreativnog turizma. Postoji i mogućnost samozapošljavanja.

Skip to content