VOĆAR - Vinogradar - vinar

Voćar uzgaja i prerađuje različite vrste voća.

Opis zanimanja:

Voćar uzgaja i prerađuje različite vrste voća.

Potrebno obrazovanje
Opis poslova
Znanja i vještine
Uvjeti rada
Srodna zanimanja
Mogućnosti zapošljavanja

Za upis u srednjoškolski obrazovni program voćar­­a, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Za obavljanje poslova voćara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Uzgoju voća prethodi priprema tla čišćenjem, rigolanjem i gnojidbom. Na pripremljenom tlu, voćari sade stabla voćaka koja se potom njeguju gnojidbom, obrezivanjem, vezivanjem i vršikanjem. Voćke se cijepljenjem, prskanjem i zaprašivanjem štite od različitih štetočina i bolesti. Kada voće dozrije, voćari ga beru, sortiraju, etiketiraju, uskladištavaju i otpremaju na tržište. Voćari također mogu sušiti voće ili ga cijediti i proizvoditi voćne sokove.

Voćar treba imati znanja o kakvoći, pripremi i održavanju tla, vrsti i načinu sadnje i uzgoju voćaka, sredstvima i postupcima zaštite voćaka od štetočina i bolesti, nadalje znanja o vremenu dozrijevanja, načinima berbe, sortiranja i uskladištavanja, odnosno prerade i sušenja voća.

Voćar treba biti dobrog tjelesnog zdravlja te fizički snažan i izdržljiv. Budući da rukuje brojnim alatima i strojevima, važna je dobra koordinacija pokreta i spretnost ruku i prstiju. Potreban je dobar vid, normalna sposobnost razlikovanja boja i svjetlina, te razvijeno osjetilo opipa i okusa.

 Od voćara se očekuje upornost, preciznost, sposobnost zapažanja. Također, treba poznavati uvjete zaštite na radu i pridržavati se ekoloških normativa.

Voćari rade uglavnom na otvorenom, ali jedan dio svog radnog vremena provode u zatvorenim prostorima kao što su rasadnici, hladnjače i skladišta. Zbog rada na otvorenom ponekad su izloženi lošim vremenskim prilikama. Radno vrijeme teško je odrediti jer se radi sezonski, ovisno o vremenu sadnje i dozrijevanja voća.

Ovaj posao ne mogu obavljati osobe slabijeg općeg zdravstvenog stanja, osobito osobe s teškoćama koštano – mišićnog sustava, te osobe koje imaju teškoće dišnog sustava, alergije ili su osjetljivi na mirise kemikalija za zaprašivanje i gnojenje.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha, kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Vinogradar, vinar, vrtlar, ratar

Voćar može samostalno obavljati poslove kao poljoprivrednik, a može se i zapošljavati u poduzećima koja se bave proizvodnjom i preradom voća.

Skip to content