Veterinarski tehničar

Veterinarski tehničar pomaže veterinaru pri pregledu, dijagnozi bolesti i liječenju životinja. Može samostalno obavljati jednostavnije preglede životinja.

Opis zanimanja

Veterinarski tehničar pomaže veterinaru pri pregledu, dijagnozi bolesti i liječenju životinja. Može samostalno obavljati jednostavnije preglede životinja i jednostavnije laboratorijske pretrage kao i primjenjivati lijekove koje odredi veterinar. Obavlja umjetno osjemenjivanje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, te higijenske poslove u veterinarstvu.

predmeti za smjer – Veterinarski tehničar (1. – 4. razred)

Potrebno obrazovanje
Opis poslova
Znanja i vještine
Uvjeti rada
Srodna zanimanja
Mogućnosti zapošljavanja

Za upis u srednjoškolski obrazovni program veterinarskog tehničara,­­­­ potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Za obavljanje poslova veterinarskog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Veterinarski tehničar pomaže veterinaru pri pregledu životinja. Priprema životinje za pregled, te ih pridržava pri pregledu i tretmanu. Pomaže veterinaru pri okotu i izvođenju kirurških zahvata. Obavlja jednostavnije preglede životinja i pruža prvu pomoć životinjama. Sterilizacija materijala i instrumenata koji su potrebni za pregled su uobičajene zadaće veterinarskog tehničara. Prilikom liječenja životinja, veterinarski tehničar primjenjuje terapiju koju veterinar propiše. To uključuje davanje propisanih lijekova, čišćenje i previjanje rana. Veterinarski tehničar raspoređuje lijekove, biološke preparate i dezinficijense u spremište lijekova prema uputama veterinara, te vodi dio administrativnih poslova u veterinarskoj ambulanti.

Veterinarski tehničar može obavljati jednostavnije laboratorijske pretrage (pretrage krvne slike, izmeta i mokraće), mjeriti tjelesnu temperaturu, puls i frekvenciju disanja, uzimati brisove za bakteriološke pretrage, pripremati materijal za parazitološke pretrage, obavljati trihineloskopiju, provoditi test za provjeru upale mliječne žlijezde i testove za dokaz graviditeta.

Zajedno s veterinarom sudjeluje u sprečavanju širenja zaraznih bolesti kod životinja. U tu svrhu obavlja cijepljenja životinja protiv zaraznih bolesti, kao i davanje sredstava za čišćenje protiv crijevnih i drugih nametnika.

Veterinarski tehničar obavlja umjetno osjemenjivanje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, te higijenske poslove u veterinarstvu. Pomaže veterinaru pri veterinarsko-sanitarnom pregledu mesa. Zaprima prijave i organizira prijevoz usmrćenih životinja i otpadaka životinjskog podrijetla. Brine o higijenskom održavanju objekata i vozila za prijevoz životinjskih leševa i otpadaka. Veterinarski tehničar pruža i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova itd.)

Za obavljanje ovog zanimanja neophodna je dobra tjelesna kondicija, dobar imunitet zbog stalne opasnosti prijenosa zaraznih bolesti, zadovoljavajući vid, sluh i osjet dodira, te ručna spretnost i brzina. Ovim zanimanjem ne mogu se baviti osobe koje se boje životinja ili krvi.

Veterinarski tehničar dio posla obavlja u zatvorenom (veterinarske ambulante, stanice, bolnice), a dio na otvorenom prostoru (seoska imanja, staje i dr. životinjske nastambe), gdje je izložen različitim vremenskim uvjetima. Kad obavlja posao u stajama i drugim životinjskim nastambama, često radi u neugodnim mikroklimatskim uvjetima (loš zrak, opasnost od zagađenja, itd.).

Veterinarski tehničari često rade i vikendima i praznicima. Posao veterinarskog tehničara je fizički naporan, a postoji i opasnost od ozljeda (ugrizi, ogrebotine, udarci) i zaraze.

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha, oštećenje glasa i/ili govora koje utječe na komunikaciju, kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća te teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela. Utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Medicinski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar, sanitarni tehničar, poljoprivredni tehničar.

Veterinarski tehničar može se zaposliti u veterinarskim ambulantama, stanicama, bolnicama i klinikama, u centrima za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje, poduzećima za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju, trgovinama koje se bave prodajom kućnih ljubimaca i hrane za kućne ljubimce, u poduzećima koja se bave proizvodnjom mesa i mesnih proizvoda i dr.

Skip to content