12. 07. 2021. OD 9.00 DO 14.00 SATI I

13. 07. 2021. OD 9.00 DO 14.00 SATI.

Učenici koji su stekli pravo upisa u Prirodoslovnu školu Karlovac, mogu dostaviti dokumente za upis osobno dolaskom u školu (12. ili 13. 07. 2021. od 9 do 14 sati) ili elektroničkom poštom (skenirati ili poslikati) na e-mail adresu: upisi.psk@gmail.com

Navedenu dokumentaciju elektronički može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga srednja škola mogla kontaktirati.

 

Dokumenti koji su uvjet za upis u program AGROTURISTIČKI TEHNIČAR: liječnička svjedodžba medicine rada, upisnica koju su potpisali vlastoručno učenik i roditelj  i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi.

Dokumenti koji su uvjet za upis u program TEHNIČAR NUTRICIONIST: potvrda nadležnog školskog liječnika, upisnica koju su potpisali vlastoručno učenik i roditelj i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi.

Dokumenti koji su uvjet za upis u program VETERINARSKI TEHNIČAR: liječnička svjedodžba medicine rada , upisnica koju su potpisali vlastoručno učenik i roditelj  i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi.

Dokumenti koji su uvjet za upis u program  CVJEĆAR: potvrda nadležnog školskog liječnika, upisnica koju su potpisali vlastoručno učenik i roditelj  i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi .

Dokumenti  koji su uvjet za upis u program VOĆAR- VINOGRADAR- VINAR:  liječnička svjedodžba medicine rada, upisnica koju su potpisali vlastoručno učenik i roditelj  i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi .

Dokumenti  koji su uvjet za upis u program VRTLAR:  liječnička svjedodžba medicine rada, upisnica koju su potpisali vlastoručno učenik i roditelj  i dokumenti kojima se ostvaruju dodatni bodovi .

 

UČENICI IZRAVNO UPISANI PREKO ŽUPANIJSKOG UPRAVNOG ODJELA na upise trebaju donijeti upisnicu, rješenje o primjerenom obliku školovanja i stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje sa HZZ-a.

VAŽNO!!  – Upisnicu učenici ili roditelji sami mogu ispisati iz sustava upisi.hr (moći će se preuzeti iz sustava NISpuSŠ nakon objave konačne ljestvice poretka). Upisnicu moraju potpisati i učenik i roditelj. Također, potrebno je rukom popuniti podatke koje sustav neće povući (adresa stanovanja, zanimanje roditelja, djevojačko prezime majke, telefonske brojeve i adrese elektroničke pošte roditelja, …). Ako se učenik upisuje elektroničkim putem, mora ispisati upisnicu, potpisati (i učenik i roditelj) te skenirati ili poslikati i poslati na e-mail adresu škole: upisi.psk@gmail.com. Ostale dokumente treba samo skenirati. Učenici su dužni dostaviti originale prvi dan nastave, a najkasnije do kraja rujna 2021.

POTVRDA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA  – učenici koji su pohađali osnovnu školu na području Karlovačke županije: Zavod za javno zdravstvo-Služba školske medicine, adresa: V. Mačeka 48, Karlovac – „Stara bolnica“ na Dubovcu. Popis osnovnih škola s područja Karlovačke županije i zaduženih liječnika školske medicine na: https://www.zjzka.hr/o-nama/sluzba-za-skolsku-medicinu

LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA- javiti se ranije telefonom u neku od ordinacija medicine rada radi naručivanja. Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika o upisu u određeni program, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvoga razreda. (prema: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1109.html)

 

DODATNI BODOVI- učenici koji su ostvarili dodatne bodove: dokumente na temelju kojih su ostvarili dodatne bodove (zdravstvene teškoće, socijalni status, invaliditet, tj. one dokumente koje su razrednici u osnovnim školama ručno unosili u sustav. Ovo se ne odnosi na dodatne bodove koje je učenik stekao na državnim natjecanjima u znanju i natjecanjima u sportu jer će rezultati svih natjecanja biti uneseni u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) na temelju postojećih podataka u sustavu eMatice i kandidati ih ne trebaju dodatno dokazivati.

Na upise ne treba nositi domovnicu, rodni list i svjedodžbe.

Kandidati koji u srednju školu ne dostave na vrijeme sve potrebne dokumente za upis, gube pravo upisa u ljetnom roku.

Više o upisima možete pročitati na www.upisi.hr

Skip to content