Dana 22. 02. 2016. udruga “Carpe Diem” na sjednici Vijeća učenika predstavila je Info portal za mlade, namijenjen mladima s područja Karlovačke županije. Na portalu se nalaze različite informacije i događanja od interesa za mlade.
Također, učenicima Prirodoslovne škole Karlovac predstavljen je mobilni info štand u predvorju škole na kojem su članovi udruge informirali učenike i dijelili letke s različitim informacijama o volontiranju, Programu za mlade itd.
Više o Info portalu za mlade na:
http://portalzamlade.info/?gclid=CPyT15_gjcsCFSsq0wodz94H5Q

Skip to content