Kategorija istrazivačkih radova.
Tema: Utjecaj supstrata na prinos mladih izdanaka rotkvice
Autor : Marno Milek, 3.a
Mentor: Diana Jurčević, dipl. ing.
Osvojeno 3. mjesto
Čestitke našem učeniku Marnu i mentorici Diani !
Skip to content