Prehrambeni tehničar

Prehrambeni tehničar sudjeluje u organizaciji, nadzoru i kontroli proizvodnje, skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda.

Opis zanimanja

Prehrambeni tehničar sudjeluje u organizaciji, nadzoru i kontroli proizvodnje, skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda. Radi u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima na analizi svojstava i kvalitete namirnica biljnog i životinjskog podrijetla, te sudjeluje u razvoju novih prehrambenih proizvoda.

Potrebno obrazovanje
Opis poslova
Znanja i vještine
Uvjeti rada
Srodna zanimanja
Mogućnosti zapošljavanja

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­prehrambenog tehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Za obavljanje poslova prehrambenog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Prehrambeni tehničar pomaže u vođenju i nadzoru suvremenih tehnoloških procesa pakiranja, klasificiranja, skladištenja i prodaje prehrambenih sirovina i gotovih proizvoda.

U proizvodnim postrojenjima pomaže u vođenju i nadzoru suvremenih tehnoloških procesa prerade namirnica biljnog i životinjskog podrijetla. Brine da se posao odvija pravilno i u skladu s propisima, te da su proizvodi kvalitetni i higijenski ispravni.

Može raditi u proizvodnji i preradi voća i povrća, žitarica i konditorskih proizvoda, šećera, ulja i masti, vina, piva, sokova i drugih pića, preradi ribe, mesa, mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda, preradi otpadnih voda i dr.

Pomaže pri vođenju odjela, raspoređivanju djelatnika, osiguravanju da se radi u skladu s propisima, te da koriste zaštitna sredstva što je u proizvodnji prehrambenih proizvoda vrlo važno, zbog visokih higijensko-tehničkih standarda.

Pomaže u pripremi izvještaja o tijeku proizvodnje (dnevni, tjedni, mjesečni i godišnji), korištenju sirovina, zalihama, kvaliteti izrađenih proizvoda i greškama koje su se pojavile na strojevima i proizvodima, te o uzrocima zastoja u proizvodnji ili slabije kvalitete proizvoda. Surađuje pri izradi proizvodnih planova, vodi dokumentaciju i kontrolira rad strojeva.

U laboratoriju analizira kemijsku i mikrobiološku kvalitetu sirovina i proizvoda, poluproizvoda, te finalnih proizvoda. Obavlja kemijske, mikrobiološke i druge analize. U razvojnim laboratorijima surađuje s istraživačima u razvoju novih proizvoda i unaprjeđenju tehnoloških procesa.

Prehrambeni tehničar tijekom školovanja stječe stručna znanja o tehnologiji proizvodnje i čuvanja namirnica biljnog i životinjskog podrijetla. Temeljna znanja koja morate steći za rad u ovom zanimanju su iz područja kemije (opće i anorganske, analitičke, fizikalne i organske), biologije, biokemije, mikrobiologije i fizike s termodinamikom.

Tijekom školovanja prehrambeni tehničar se upoznaje s prehrambenim potrebama čovjeka, karakteristikama pojedinih namirnica, ulogom mikroorganizama u prehrambenoj industriji, kao i sa suvremenim biotehnološkim postupcima u prehrambenoj industriji i uvođenjem čistih tehnologija. Stječe i znanja potrebna za rad u laboratoriju za kontrolu proizvoda.

Mora imati osnovna znanja iz tehničkog crtanja, elemenata strojeva, te mjerenja, regulacije i automatike u proizvodnji.

Ukoliko radi u proizvodnji prehrambeni tehničar mora biti zdrav i psihofizički otporan, sposoban podnositi različite klimatske uvjete – hladnoću, vrućinu, vlagu, i dr. Mora imati dobru koordinaciju pokreta, spretnost ruku i prstiju, osobito za rad u laboratoriju, dobar sluh i vid, osjetljivost na mirise i okuse.

Prehrambeni tehničar najčešće radi u zatvorenim prostorima (proizvodnim pogonima, skladištima i laboratorijima). Pri radu može biti izložen različitim temperaturnim promjenama – vrućini, hladnoći i nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima.

U proizvodnji posao obavlja pretežito stojeći ili hodajući. Pri kontroli strojeva se saginje, kleči ili čuči, a dok obavlja administrativne poslove ili radi u laboratoriju pretežito sjedi. Povremeno prenosi lakše terete. Rad se može odvijati u smjenama. Iz spomenutih razloga, ovo zanimanje se ne preporučuje osobama s većim tjelesnim oštećenjima ili alergijama na prehrambene sirovine i njihove prerađevine.

Sve osobe koje su u neposrednom dodiru s hranom, pa i prehrambeni tehničari, moraju zadovoljavati minimalne sanitarno – higijenske uvjete propisane zakonom.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, nedostatak njuha, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, utvrđena alergija na profesionalne alergene, te kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Tehničar nutricionist, kemijski tehničar, poljoprivredni tehničar, zdravstveno – laboratorijski tehničar, farmaceutski tehničar.

Prehrambeni tehničari zapošljavaju se u poduzećima koja se bave proizvodnjom i prodajom prehrambenih proizvoda. Zapošljavanje je moguće u industriji i obrtništvu.

Skip to content