POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK

Tijekom školovanja usvojit ću  znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na poljoprivrednom gospodarstvu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša.

Opis zanimanja

Tijekom trogodišnjeg obrazovanja učenik u zanimanju poljoprivredni gospodarstvenik obrazuje se u poznavanju osnovnih osobina poljoprivredne proizvodnje iz područja ratarstva, povrćarstva, voćarstva, vinogradarstva i stočarstva.

Potrebno obrazovanje
Opis poslova
Znanja i vještine
Uvjeti rada
Srodna zanimanja
Mogućnosti zapošljavanja

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje POLJOPRIVREDNI/A GOSPODARSTVENIK/CA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje POLJOPRIVREDNI/A GOSPODARSTVENIK/CA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tijekom trogodišnjeg obrazovanja učenik u zanimanju poljoprivredni gospodarstvenik obrazuje se u poznavanju osnovnih osobina poljoprivredne proizvodnje iz područja ratarstva, povrćarstva, voćarstva, vinogradarstva i stočarstva. Na praktičnoj nastavi stječe vještine i sposobnosti u uzgoju i zaštiti poljoprivrednih kultura te rukovanju poljoprivrednom mehanizacijom. Znanje u ovom zanimanju nadopunjuje se predmetom Tržište za lakše planiranje svrsishodne i isplative proizvodnje.

Nakon školovanja može se zaposliti u poljoprivrednom gospodarstvu, registrirati i voditi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i različite oblike poljoprivredne proizvodnje.

 

Tijekom trogodišnjeg obrazovanja učenik u zanimanju poljoprivredni gospodarstvenik obrazuje se u poznavanju osnovnih osobina poljoprivredne proizvodnje iz područja ratarstva, povrćarstva, voćarstva, vinogradarstva i stočarstva.

Na praktičnoj nastavi stječe vještine i sposobnosti u uzgoju i zaštiti poljoprivrednih kultura te rukovanju poljoprivrednom mehanizacijom. Znanje u ovom zanimanju nadopunjuje se predmetom Tržište za lakše planiranje svrsishodne i isplative proizvodnje.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom školovanja:

  • Priprema i planiranje rada, pribora, i alata
  • Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
  • Razvrstati  i iskoristiti sporedne  proizvode  klanja.
  • Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
  • Konzervirati meso i proizvode od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
  • Kategorizirati  i obraditi  meso.

Uredan vid, sluh, njuh, raspoznavanje osnovnih boja. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti. Uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog sustava. Uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela.

Ovo zanimanje namijenjeno je prvenstveno polaznicima koji misle raditi na vlastitim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima – BUDUCIM FARMERIMA, ali i u poljoprivrednim tvrtkama i zadrugama kojih je iz dana u dan sve više na našem podrucju.

Zanimanje je interdisciplinarno što znaci da obrazovni program objedinjuje sve najvažnije dijelove poljoprivredne proizvodnje: od stocarstva, ratarstva, vocarstva, vinogradarstva i vinarstva, povrcarstva, mehanizacije i zaštite bilja pa do tržišta i marketinga poljoprivrednih proizvoda.

Nakon školovanja može se zaposliti u poljoprivrednom gospodarstvu, registrirati i voditi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i različite oblike poljoprivredne proizvodnje

Skip to content