PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC

KARLOVAC, STJEPANA MIHALIĆA 43

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)  te članka 93. Statuta Prirodoslovne škole Karlovac, ravnatelj Prirodoslovne škole Karlovac donosi

ODLUKU  o poništenju natječaja za radno mjesto nastavnika/ce kuharstva

  1. Poništava se natječaj za radno mjesto nastavnika/ce kuharstva (određeno, nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica; majstor kuhar, VKV kuhar, kuhar specijalist ili kuhar V. stupanj), objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internetskim stranicama  škole dana 09. rujna 2014. godine.
  2. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj.
  3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj:

Nenad Klasan, dipl. ing.

Klasa: 112-01/14-01/

Ur. broj: 2133-47-01-14-01

U Karlovcu, 18. rujna 2014. god.

Skip to content