Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk.godinu 2019./ 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_48_938.html

Skip to content