Učenici koji su položili ispite državne mature mogu preuzeti svoje svjedodžbe 20. i 21. 9. 2022. u školi.

Skip to content