NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC, Karlovac, Stjepana Mihalića 43,

raspisuje NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

  1. Nastavnik kuharstva – 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2016. godine – 4 sata nastave tjedno
  2. Nastavnik ugostiteljskog posluživanja – 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2016. godine  – 3 sata nastave tjedno
  3. Nastavnik turizma i marketinga – 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme do          31. kolovoza 2016. godine – 3 sata nastave tjedno

 UVJETI: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96. i 80/99.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće: životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj   evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), potvrdu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi (ako je posjeduju). Dokumenti koji se podnose uz prijavu mogu biti kopije. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici dokumenata dostaviti će se na uvid.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave, a prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu škole sa naznakom „za natječaj“.

U Karlovcu, 26.08.2015. g.

Klasa: 112-01/15-01/57

Ur.broj: 2133-47-01-15-01

Ravnatelj:

                                                                                                            Nenad Klasan, dipl. ing.

Skip to content