Prirodoslovna škola Karlovac, Stjepana Mihalića 43, raspisuje

NATJEČAJ za upis u srednjoškolsko obrazovanje odraslih za školsku godinu 2014./2015. za sljedeće programe:

1) programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije:

  1. POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR-OPĆI
  2. PREHRAMBENI TEHNIČAR
  3. VETERINARSKI TEHNIČAR
  4. EKOLOŠKI TEHNIČAR
  5. KEMIJSKI TEHNIČAR
  6. CVJEĆAR

Uvjet za stjecanje srednje  stručne spreme je završena osnovna škola, a za prekvalifikaciju srednjoškolsko obrazovanje.

Nastava se provodi u  konzultativno-instruktivnom obliku.

2) programi osposobljavanja za obavljanje poslova:

  1. VINOGRADAR-VINAR
  2. VOĆAR
  3. MLJEKAR- SIRAR
  4. CVJEĆAR- ARANŽER

Uvjet je završena osnovna škola.

Obavijesti možete dobiti u tajništvu ili  na telefon 047/ 613-003.

E-mail škole: ured@ss-prirodoslovna-ka.skole.hr

Voditelj obrazovanja odraslih prema odluci Školskog odbora od 13.09.2013. je Mladen Lukić, dr.vet.med.

Skip to content