Tim Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju
Edukacijsko-rehabilitacijsk
og fakulteta pripremio je materijal koji sadržava niz aktivnosti koje mogu pomoći djeci u izražavanju svojih osjećaja i misli, usmjeravaju ih na razumijevanje promjene i na budućnost. Također, može pomoći i odraslima da ostanu u sadašnjem trenutku, prateći dijete te se prisjete svojih snaga, resursa i sustava podrške.

KAKO_PODRZATI_VJESTINE_SUOCAVANJA_I_MENTALNO_ZDRAVLJE_DJECE__final

Skip to content