Temeljem Članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 67/2014 ) Prirodoslovna škola Karlovac objavljuje javni poziv za organizaciju višednevne školske ekskurzije.

Ponuditelji su obvezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj „

Javni_poziv

Skip to content