EKOLOŠKI TEHNIČAR

Ekološki tehničar organizira i izvodi ispitivanja kemijskih, mikrobioloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekog tehnološkog procesa, te sudjeluje u ostalim poslovima usmjerenima ka brizi o prirodi i okolišu.

Opis zanimanja

Ekološki tehničar organizira i izvodi ispitivanja kemijskih, mikrobioloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekog tehnološkog procesa, te sudjeluje u ostalim poslovima usmjerenima ka brizi o prirodi i okolišu.

Potrebno obrazovanje
Opis poslova
Znanja i vještine
Uvjeti rada
Srodna zanimanja
Mogućnosti zapošljavanja

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­ekološkog tehničara potrebno je imati završenu osnovnu školu.

Za obavljanje poslova ekološkog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

U svom radu ekološki tehničar uzima uzorke, motri i prati stanje prirode i okoliša, te analizira sirovine i ostale tvari koje ulaze u tehnološki proces. U svom poslu surađuje sa svim stručnjacima educiranima iz područja kemijske tehnologije i drugih grana kemijske industrije, ali i sa stručnjacima u drugim područjima ljudske djelatnosti kao što su: zaštita prirode i okoliša, prehrambena, farmaceutska i kozmetička industrija, energetika, građevinarstvo i slično.

U većini poslova predviđena je suradnja s nadređenim inženjerom. Kao samostalni rukovoditelj skladišta otpada, ekološki tehničar treba surađivati s drugim radnicima. Ako radi kao komunalni redar, bit će samostalan u djelokrugu svojih ovlasti, ali podređen komunalnom inspektoru, inspektoru zaštite okoliša ili pročelniku odgovarajuće službe.

Osim dobroga poznavanja kemije, biologije, fizike i matematike, ekološki tehničar mora znati rukovati preciznom laboratorijskom opremom, koristiti se računalom u svakodnevnom radu i dobro poznavati: ustroj i propisane standarde zaštite okoliša u svijetu i u Republici Hrvatskoj, ustroj državne uprave koja skrbi o komunalnom redu, zaštiti prirode i okoliša i zakone i propise iz navedenih područja. 

Također, mora poznavati i pridržavati se mjera zaštite na radu, kako bi izbjegao opasnosti koje se javljaju tijekom laboratorijskoga i terenskoga rada.

Nužno je poznavati i poštivati pravila pri korištenju i skladištenju otrovnog i zapaljivog materijala.

Zbog stalnog napretka znanosti i tehnologije, ekološki tehničar mora biti spreman na stalno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima i edukacijama, te pratiti stručnu literaturu, propise i zakone iz svoga djelokruga.

Poslovi zahtijevaju točnost u radu, spretnost ruku i prstiju, te dobru oštrinu vida.

Ekološki tehničar najčešće radi u zatvorenom i umjetno rasvijetljenomu prostoru (laboratorij, industrijsko postrojenje). Također radi i na otvorenom prilikom sudjelovanja u terenskom prikupljanju uzoraka i provođenju analize tih uzoraka. Teren može biti u raznim područjima (selo, grad, more, kopnene vode), a uvjeti rada na terenu su različiti, ovisno o godišnjem dobu i vremenskim prilikama. Ponekad terenski rad podrazumijeva i rad na visini.

Ekološki tehničar poslove obavlja sjedeći ili stojeći, s povremenim podizanjem tereta. Pri terenskom radu posao može iziskivati dugotrajno hodanje, sagibanje i čučanje.

Jako je važan rad rukama i prstima i točna usklađenost pokreta s vidnim informacijama (okulomotorna koordinacija).

Potrebna je i sposobnost ispravnoga razlikovanja boja. Pri obavljanju posla, ekološki tehničar može biti izložen opasnostima od opeklina i ozljeda izazvanih različitim kemikalijama. Također je izložen i opasnosti pri postupanju s otpadom, kao i ostalim opasnostima rada na terenu (visina, voda, nepovoljni klimatski uvjeti i dr.).  Osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu se baviti ovima zanimanjem.

Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području. Nedostatak njuha. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Kemijski tehničar, sanitarni tehničar

Ekološki tehničari rade na području kemijske tehnologije, zaštite prirode i okoliša i komunalnoj djelatnosti.

Skip to content