Cvjećar

Cvjećar nabavlja, oblikuje, aranžira i prodaje sve vrste cvijeća.

Opis zanimanja:

Cvjećar nabavlja, oblikuje, aranžira i prodaje sve vrste cvijeća.

Potrebno obrazovanje
Opis poslova
Znanja i vještine
Uvjeti rada
Srodna zanimanja
Mogućnosti zapošljavanja

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­cvjećara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Za obavljanje poslova cvjećara potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Cvjećar izrađuje cvjetne aranžmane, bukete i vijence po narudžbi ili za neposrednu prodaju, koristeći se pri tome elementima oblikovanja cvjetnog aranžmana, tehničkim pomagalima i dekorativnim dodacima.

Zadaća cvjećara je i stručna opskrba lončanicama i rezanim cvijećem. U poslove cvjećara ubrajaju se i priprema supstrata za sjetvu (pikiranje i uzgoj jednogodišnjeg i dvogodišnjeg cvijeća) te svakodnevna briga o uzgoju cvijeća i ukrasnog bilja do trenutka prodaje. Cvjećar također, pruža i savjete kupcima o uzgoju i održavanju ukrasnog bilja i cvijeća (zalijevanje, rezanje, potrebna količina svjetla, prskanje, dohranjivanje i sl.).

Cvjećar mora poznavati karakteristike cvjećarske proizvodnje, u svijetu i kod nas. Nadalje, mora poznavati vrste ukrasnog bilja, uvjete njihova uzgoja te način održavanja i skladištenja lukovica i povijuša (puzavica). Cvjećar također mora raspolagati znanjem o prostornim i klimatskim uvjetima uzgoja cvijeća (rasadnici, klijališta, plastenici, staklenici, otvorene površine) te poznavati uzgojne mjere i zahvate u cvjećarstvu.

Potrebna su i znanja o vrstama cvijeća (jednogodišnje, dvogodišnje, trajnice), načinima sušenja i prepariranja cvijeća i trava, elementima oblikovanja cvjetnih aranžmana, nadalje znanja o tehničkim pomagalima i dekorativnim dodacima pri aranžiranju te njezi i održavanju cvjetnih aranžmana, rezanog cvijeća i lončanica.

Cvjećar mora biti kreativan i imati smisao za lijepo. Treba biti strpljiv, ljubazan i komunikativan. Također mora imati dobar vid, sposobnost razlikovanja boja i svjetlina te mogućnosti njihova skladnog kombiniranja. Treba imati dobru spretnost ruku i prstiju.

Cvjećar treba pažljivo pratiti trendove aranžiranja i otkrivati nove mogućnosti izražavanja cvijećem.

Cvjećar najčešće radi u zatvorenim i vrlo skučenim cvjećarnicama, pri temperaturi koja ne bi smjela biti viša od 18° C. Najveći dio poslova obavlja u stojećem, blago pognutom položaju. Stalno je u dodiru s vodom, vlažnom zemljom i stabljikama cvijeća. Cvjećar može raditi i na otvorenom ili u staklenicima i plastenicima. Na otvorenom je izložen svim vremenskim uvjetima, a u staklenicima i plastenicima vlazi i temperaturnim odstupanjima.

Cvjećari rade osam sati, jednokratno ili dvokratno, također rade i subotom, a ponekad i nedjeljom. S obzirom na ritam rada, najopterećeniji su u predblagdansko i pretprazničko vrijeme, subotama te u vrijeme značajnih društvenih događanja.

Posao cvjećara ne mogu obavljati osobe s teškoćama vida i nemogućnošću raspoznavanja boja te osobe s težim kroničnim bolestima poput reumatoidnog artritisa ili alergijskim reakcijama na cvjetni pelud.

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, utvrđena alergija na profesionalne alergene i kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Vrtlar, aranžer

Cvjećari se mogu zapošljavati u cvjećarnicama, međutim postoji i mogućnost samozapošljavanja odnosno otvaranja vlastitog obrta. Uvjet za otvaranje vlastitog cvjećarskog obrta je položen ispit o stručnoj osposobljenosti pred povjerenstvom Hrvatske obrtničke komore.

Skip to content