AGROTEHNIČAR

.Organizira rad i radi na poljoprivrednim gospodarstvima , u ustanovama u području proizvodnje, dorade, prerade i tržišta proizvoda biljnog i animalnog podrijetla.

Opis zanimanja

 

Organizira rad i radi na poljoprivrednim gospodarstvima (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge), u ustanovama (škole, instituti, agencije) u području proizvodnje, dorade, prerade i tržišta proizvoda biljnog i animalnog podrijetla (stočarstvo, ribarstvo i pčelarstvo). Poslove može obavljati samostalno ili kao zaposlenik. Radno vrijeme se prilagođava tehnološkim procesima i vremenskim uvjetima. U radu je obvezno korištenje zaštitne odjeće i obuće.

Potrebno obrazovanje
Opis poslova
Znanja i vještine
Uvjeti rada
Srodna zanimanja
Mogućnosti zapošljavanja

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­agrotehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Za obavljanje poslova agrotehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Agrotehničar/Agrotehničarka je osoba koja posjeduje specijalizirana interdisciplinarna znanja koja joj omogućavaju da može organizirati i provesti biljnu i animalnu poljoprivrednu proizvodnju na konvencionaln i ekološki način.

U cilju ostvarivanja ključnih poslova u okviru zanimanja Agrotehničar/Agrotehničarka mora posjedovati niz znanja i vještina iz područja poljoprivrede: planiranja, organizacije, upravljanje procesima i izvršavanja poslova na poljoprivrednim gospodarstvima (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge), u ustanovama (škole, instituti, agencije), u području proizvodnje, dorade, prerade i prometa proizvoda biljnog i animalnog podrijetla (stočarstvo, ribarstvo, pčelarstvo i ostalo). Navedene obveze može obavljati samostalno ili kao zaposlenik.

U kontekstu složenih poslova, Agrotehničar/Agrotehničarka, vodi radnu dokumentaciju i prati zakonsku regulativu vezanu uz proizvodnju, komunicira s poslovnim partnerima te poslovnim suradnicima, kontinuirano se educira pri čemu stječe stručna znanja u primjeni novih tehnologija i dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji. 

Kao agrotehničar znat ćeš prepoznati specifičnost pojedinih tehnologija u biljnoj i animalnoj proizvodnji,  primijeniti tehnologije uzgoja  biljne i animalne proizvodnje, upotrebljavati  strojeve, uređaje, alate i opremu u biljnoj i animalnoj proizvodnji, odabrati metode i sredstva za zaštitu bilja, provoditi načela dobre poljoprivredne prakse i održivog razvoja, pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite okoliša, primjenjivati osnove poduzetničkog poslovanja i organizacije rada.

Treba imati komunikacijske vještine, biti kooperativan i spreman na suradnju s različitim institucijama. Posjedovati inicijativnost i poduzetnost te biti spreman za učenje. Od generičkih vještina izrazito je važna odgovornost i usmjerenost na rezultate rada kao i spremnost na timski rad.

Radi vani na otvorenom, u bučnom, vlažnom, prašnjavom okruženju često izložen ekstremnim temperaturama i zatvorenom prostoru sa specifičnom i promjenjivom mikroklimom. U sezoni radi 7 dana u tjednu, a radi i noću.

U stočarstvu radi u višesmjenskom radu te dežurstvima i to ovisno o zahtjevima radnog mjesta. Dolazi u neposredni kontakt sa životinjama. Rukuje opremom s pokretljivim dijelovima za koju je potrebno stručno osposobljavanje te poznavanje rada na računalu.

Dolazi u kontakt s opasnim i otrovnim tvarima (pesticidi, gnjojivo). Obavezno je odijevanje zaštitne radne odjeće i obuće i ostalih sredstava osobne zaštite. Radi s opasnim i otrovnim tvarima (pesticidi, gnojivo). Obvezno je odijevanje zaštitne radne odjeće i obuće i ostalih sredstava osobne zaštite.

Program objedinjuje i mijenja  programe Poljoprivredni tehničar opći, Poljoprivredni tehničar  stočar i Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje.

Ovo zanimanje objedinjuje Poljoprivrednog tehničara općei smjer, Poljoprivrednog tehničara stočara i Poljoprivrednog tehničara biljne proizvodnječime ti se pružaju mogućnosti zapošljavanja na različitim mjestima:

Rad u javnim ustanovama kao tehnički suradnik.

Samozapošljavanje u sustavu OPG-a, poduzeća, obrta i zadruga koje se bave poljoprivrednim proizvodnjom.

Rad na ratarskim, voćarskim, vinogradarskim i vinarskim gospodarstvima.

Rad na stočarskim farmama.

Rad u poljoprivrednim ljekarnama.

Rad u plastenicima, staklenicima, pčelinjacima, vrtlarijama, vinotekama.

Rad na linijama za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Rad na doradi proizvoda poljoprivrednog podrijetla.

Rad u školama kao suradnici u nastavi, na pokušalištima fakulteta kao tehničari.

Skip to content