Na temelju potreba iskazanih od strane brojnih roditelja i skrbnika te 
svjesni izazova s kojima se svi suočavamo u ovim izvanrednim 
okolnostima, tim Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju
Edukacijsko-rehabilitacijsk
og fakulteta pripremio je materijal “Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?”. Nadamo se kako isti može biti dodatni resurs za pružanje podrške i osnaživanje naših najmlađih.
Iako je materijal, prvenstveno, pisan za djecu mlađe kronološke dobi, vjerujemo kako se  može koristiti i za one starije.

Kako_podržati_dijete_u_nošenju_sa_strahom_od_potresa_Odgojno_savjetovaliste_ERF

Skip to content